ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Chuyên viên tiếng Rumi article

 

 

 
Họ và tên

Miss: Nu-ra-ha-za-ty Va-chi

Địa chỉ thường trú Huyện Băn-năng-sta/tỉnh Ya-la
Ngôn ngữ thành thạo Yawi, In-đô-nê-xi-â, Rumi, Mã-lai, Bru-nay, Thái
Học vấn

Cử nhân khoa tài chính ngân hàng hồi giáo trường đại học  Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN), In-đô-nê-xi-a.

Quốc tịch
Thái Lan
Nghề nghiệp Mở trường dạy tiếng In-đô-nê-xi-a và tiếng Mayu
Tuổi 30 tuổi (2011)
 

 


 

 
นักแปลภาษาในทวีปเอเชีย

Chuyên viên tiếng In-đô-nê-xi-a article
Chuyên viên tiếng Băng-la-đét article
Chuyên viên tiếng Malayalam article
Chuyên viên tiếng Việt Nam article
Chuyên viên tiếng Kạ-riềng article
Chuyên viên tiếng Arabic article
Chuyên viên tiếng Mã-lai article
Chuyên viên tiếng Nê-pan article
Chuyên viên tiếng Kyrgyzstan article
Chuyên viên tiếng Tây Tạng article
Chuyên viên tiếng Tamil article
Chuyên viên tiếng Hildi article
Chuyên viên tiếng Lào article
Chuyên viên tiếng Yawi article
Chuyên viên tiếng Mi-an-ma article
Chuyên viên tiếng Trung quốc article
Chuyên viên tiếng Cam-pu-chia articleCopyright © 2011 by Global Translation Team Co., LTD. All Rights Reserved.

"รับแปลภาษาอังกฤษ" บริษัท โกลบอลทรานสเลชั่นทีม จำกัด นิติบุคคลเลขที่ 0135553012383
59/406 หมู่ 7 ซอยบงกช 5 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. (ดูด้านบน page ติดต่อเรา) โทรสาร 02-524-2331 (อัตโนมัติ)
E-mail : (ดูด้านบน page ติดต่อเรา)